Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ημερ. Δημοσίευσης: Μάρτιος 2024
Διάθεση σε PDF: εδώ

 

Τι είναι Datastore API

Σύνολα δεδομένων, τα οποία δημοσιεύονται στο data.gov.cy σε CSV μορφότυπο, μπορούν να εισαχθούν στη βάση δεδομένων της Πύλης (Datastore) και να διατεθούν στους χρήστες μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (APIs). Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να καλεί και να λαμβάνει δεδομένα από την Πύλη μέσω του API, χωρίς δηλαδή να απαιτείται να επισκεφθεί και να κατεβάσει χειροκίνητα τα δεδομένα από την Πύλη.

 

 

Εισαγωγή Συνόλων Δεδομένων στο Datastore και διάθεση μέσω Datastore API

Για να είναι δυνατή η εισαγωγή ενός Συνόλου Δεδομένων στο Datastore, αυτό πρέπει να είναι απαραίτητα μορφοποιημένο ως αρχείο CSV. Σχετικά με τη διαδικασία μετατροπής/ μορφοποίησης ενός συνόλου δεδομένων σε CSV, δείτε τον Οδηγό Ετοιμασίας Δεδομένων για Δημοσίευση.

Για να εισάξετε ένα σύνολο δεδομένων στο Datastore, ακολουθήστε την πιο κάτω διαδικασία:
 

Βήμα 1: από τη σελίδα του Πόρου στην οποία είναι δημοσιευμένο το αρχείο CSV κάντε κλικ στο κουμπί "Manage Datastore".

Βήμα 2: στη σελίδα που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί "Εισαγωγή".

Βήμα 3: αναμένετε μέχρι την εισαγωγή των δεδομένων στο Datastore (ανάλογα με το μέγεθος του αρχείου μπορεί να πάρει από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι μερικά λεπτά).


Το αρχείο σας έχει εισαχθεί στο Datastore!
 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε: DKAN Datastore Documentation