Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ημερ. Δημοσίευσης: Μάρτιος 2024
Διάθεση σε PDF: εδώ

 

Τα αρχεία CSV τα οποία αναρτώνται στην Πύλη data.gov.cy πρέπει να πληρούν κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι χαρακτήρες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό:

  • των δεκαδικών ψηφίων (decimal symbol) 

  • των χιλιάδων (digit grouping synbol), και

  • των δεδομένων λιστών (list seperator ή delimiter)
     

Ο καθορισμός των ρυθμίσεων αυτών μπορεί να γίνει εύκολα από τον χρήστη, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα:
 

Βήμα 1: Πλοηγηθείτε στο menu «Control Panel»

Βήμα 2: Επιλέξτε «Regions» (σε κάποια PC «Regions and Language»)

Βήμα 3: Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε «Additional Settings»
 

Βήμα 4: Ορίστε την τελεία «.» για «Decimal Symbol»
 

Βήμα 5: Ορίστε το κόμμα «,» για «Digit grouping symbol»

Βήμα 6:  Ορίστε το κόμμα «,» για «List Separator»

Βήμα 7: Κάντε κλικ στο κουμπί «Apply»

Βήμα 8: Κάντε κλικ στο κουμπί «OK»

Βήμα 9: Στο παράθυρο που εμφανίζεται κάντε κλικ στο κουμπί «OK»