Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ημερ. Δημοσίευσης: Μάρτιος 2024
Διάθεση σε PDF: εδώ

 

Οργανισμός

Στο πλαίσιο λειτουργίας της Πύλης data.gov.cy, ο όρος «Οργανισμός» σημαίνει Δημόσιος Φορέας που συμμετέχει και διαθέτει τα δεδομένα του μέσω της Πύλης. Κάθε «Οργανισμός» έχει έναν ή περισσότερους εξουσιοδοτημένους χρήστες, οι οποίοι μπορεί να είναι στο επίπεδο «Group Admin», «Group Content Admin» ή «Group Member».

Διαχειριστές Πύλης

Οι  «Διαχειριστές Πύλης» είναι τα μέλη της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Πέραν της αρμοδιότητα της συντήρησης και επικαιροποίησης όλου του πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού της Πύλης, έχουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης του μητρώου εξουσιοδοτημένων χρηστών της Πύλης. Περαιτέρω, οι Διαχειριστές Πύλης, ασκούν τον ρόλο του «Group Content AdminGroup Admin», εγκρίνοντας τη δημοσίευση νέων συνόλων δεδομένων ή την τροποποίηση υφιστάμενων συνόλων δεδομένων που υποβάλλονται από τους «Group Members» των Οργανισμών, οι οποίοι δε διαθέτουν εξουσιοδοτημένους χρήστες στο επίπεδο «Group Content AdminGroup Admin».

Group Content AdminGroup Admin

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο επίπεδο «Group Content Admin» και «Group Admin» επιβλέπουν, επεξεργάζονται και εγκρίνουν τη δημοσίευση ή/και τροποποίηση συνόλων δεδομένων και πόρων, τα οποία αναρτώνται στην Πύλη από τους εγκεκριμένους στο επίπεδο «Group Member» χρήστες του «Οργανισμού». Οι χρήστες στο επίπεδο αυτό, πέραν της δικαιοδοσίας να εγκρίνουν σύνολα δεδομένων για ανάρτηση στην Πύλη, μπορούν και οι ίδιοι να δημιουργήσουν ή/και να τροποποιήσουν σύνολα δεδομένων και πόρους που ανήκουν στον «Οργανισμό» τους. Έχουν, επίσης, την ευθύνη συντήρησης και επικαιροποίησης των συνόλων δεδομένων του «Οργανισμού» στον οποίο ανήκουν. 

Σε αντίθεση με τον «Group Content Admin», ο «Group Admin» έχει επιπλέον τη δυνατότητα της διαχείρισης του μητρώου εξουσιοδοτημένων χρηστών του Οργανισμού που ανήκει.

Group Member

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες στο επίπεδο «Group Member», είναι τα κατ’ εξοχήν άτομα τα οποία συντονίζουν, συγκεντρώνουν, «καθαρίζουν» και ετοιμάζουν τα δεδομένα του «Οργανισμού» για δημοσίευση στην Πύλη data.gov.cy. Οι χρήστες αυτοί έχουν τη δικαιοδοσία να δημιουργήσουν σύνολα δεδομένων και να προσθέσουν σε αυτά πόρους, καθώς και να τροποποιήσουν υφιστάμενα δημοσιευμένα σύνολα δεδομένων. Έχουν δηλαδή όλες τις δικαιοδοσίες που έχουν και οι χρήστες στο επίπεδο «Group Content Admin» πλην αυτή της άμεση δημοσίευσης του συνόλου δεδομένων ή/και του πόρου που δημιούργησαν/ τροποποίησαν. Οι χρήστες του επιπέδου αυτού με τη δημιουργία / τροποποίηση ενός συνόλου δεδομένων μπορούν να το υποβάλουν «για Έγκριση» από τον «Group Content AdminGroup Admin» του Οργανισμού τους ή από τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης της Πύλης

Οι χρήστες στο επίπεδο «Group Member» μαζί με αυτούς στο επίπεδο «Group Content Admin» η «Group Admin» έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη επικαιροποίηση των συνόλων δεδομένων του «Οργανισμού» στον οποίο ανήκουν.