Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο της διακίνησης προϊόντων από άλλα κράτη προς την Κύπρο και αντίστροφα και την επιβολή και είσπραξη εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ στα εισαγόμενα αγαθά.

Κάλυψη Δεδομένων

Ετήσια Έσοδα Τμήματος Τελωνείων κατ' έτος

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

1 votes with an average rating of 0.

Ετήσια Έσοδα Τμήματος Τελωνείων κατ' έτος ανά είδος εσόδου και κατηγορία εσόδων, από το 2009.

Δεδομένα και Πόροι

REVENUE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ 39,717,758.06 36,349,788.12 31,804,645.24 25,812,035.98 20,467,236.21 23,671,840.20 25,209,595.91 26,448,174.63 27,213,961.91 29,469,380.40 31,409,528.66 31,140,197.05 42,160,231.30 52,635,778.27 62,957,646.89
ΕΙΣΑΓ. ΔΑΣΜΟΙ ΤΜ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 111,544.96 105,261.10 116,206.09 118,021.63 100,037.10 92,321.08 81,066.89 63,172.85 63,097.42 62,046.84 72,646.65 47,039.76 92,259.93 106,261.83 119,465.43
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΚΥΡ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 100.81 7,805.88 1,607.18 63 0 1,458.60 12,675.78 22.41 44,683.30 4,765.89 4,172.55 5,433.26 3,497.50 4,973.47 3,020.90
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ 39,829,403.83 36,462,855.10 31,922,458.51 25,930,120.61 20,567,273.31 23,765,619.88 25,303,338.58 26,511,369.89 27,321,742.63 29,536,193.13 31,486,347.86 31,192,670.07 42,255,988.73 52,747,013.57 63,080,133.22
ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΕΤΡΕΛAIΟΕΙΔΗ 263,383,965.50 308,059,745.72 337,206,678.40 317,157,288.72 340,058,210.34 368,297,249.30 378,966,157.34 396,187,134.83 409,479,955.82 406,925,248.75 364,700,108.75 328,023,488.31 351,775,880.97 297,967,125.75 321,960,829.53
ΚΑΠΝΟΣ 193,203,960.52 196,948,727.17 218,642,203.18 213,029,403.67 198,520,263.13 195,840,251.99 189,536,785.59 186,563,100.30 187,896,075.87 185,161,379.09 174,910,077.34 154,670,943.05 146,727,857.17 139,568,493.98 138,942,529.22
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ 16,769,727.70 17,474,104.65 15,292,210.45 16,675,168.57 19,023,519.42 21,126,109.92 21,863,321.84 22,821,332.32 23,839,199.96 23,240,649.49 24,318,443.53 16,384,861.37 18,217,295.56 25,059,020.25 24,671,904.19
ΖΥΘΟΣ 10,535,692.30 11,092,984.45 10,894,457.10 10,732,446.66 12,767,934.68 12,229,191.38 12,349,364.89 13,296,277.24 13,979,003.92 14,633,389.70 14,331,496.39 11,344,955.93 12,662,391.01 14,005,726.55 14,605,909.37
ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΟΥΣ 0 77.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
ΠΟΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΡΑΚΙΑ 2,513,363.14 2,377,981.68 2,556,983.79 2,577,799.02 2,132,606.96 2,278,208.63 2,273,386.27 2,351,617.21 2,753,337.22 2,899,925.08 2,945,063,45 2,974,723.72 3,466,857.57 3,516,330.12 3,811,208.03
ΚΡΑΣΙΑ ΑΦΡΩΔΗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.56 0.00
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑ 175.99 269.95 0 0 0 0 0 0 1,771.82 0 0 0 0 0 0.00
ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 167,568.58 144,380.00 142,934.60 79,805.60 52,350.69 57,229.60 46,925.20 45,085.80 42,926.60 34,184.80 33,675.20 22,287.60 34,745.07 145,373.70 167,243.20
ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ 245,827.73 281,944.52 475,679.69 206,532.18 179,539.28 293,303.59 269,763.26 25,087,669.00 269,365.06 260,276.09 364,392.59 434,352.01 918,769.18 1,383,746.33 2,283,870.18
ΟΧΗΜΑΤΑ 50,473,347.70 60,369,343.81 44,423,054.89 27,114,250.88 14,027,527.49 8,417,177.13 7,257,871.21 857,655,441.00 11,840,641.71 12,126,393.94 2,144,185.30 53,278.57 17,187.33 14,605.23 31,214.36
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 10 ΠΡΟΣΩΠΩΝ 231 8,475.41 2,028.16 0 3,599.11 0 0 0 0 0 27.56 0 0 0 449.95
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ "ΤΖΙΠ" 33,990,849.42 265,238.89 202,228.80 147,388.81 53,772.73 31,602.32 80,622.74 28,799.75 19,119.13 32,610.64 42.36 128.14 0 0 0.00
ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ 1,331,763.02 1,146,932.22 548,705.77 141,246.59 73,304.10 55,394.95 53,640.12 106,599.15 162,325.64 110,890.92 25,579.11 0 0 0 0.00
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ 1,074,134.42 656,670.32 575,687.36 312,564.46 181,762.37 257,639.88 274,190.75 417,831.22 537,420.20 546,653.31 51,755.71 938.62 23,146.91 0 0.00
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ "VAN" 171,868.35 209,625.91 96,496.61 96,556.26 13,098.42 0 103.44 0 92.5 46.5 0 0 0 0 0.00
ΠΡΟΣΘ. ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛ. ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 1,396,676.03 1,229,500.64 1,025,584.01 693,120.59 477,948.89 640,361.69 722,465.74 976,643.11 1,330,237.46 1,449,573.86 303,029.93 366.47 109.8 3.68 159.42
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 575,259,151.40 600,266,003.00 632,084,932.81 588,963,572.01 587,565,437.61 609,523,720.38 613,694,598.39 631,621,852.03 652,151,472.91 647,421,222.17 584,127,877.22 513,910,323.79 533,844,240.57 481,660,435.15 506,475,317.45
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 857,083.34 831,465.35 789,295.18 760,380.11 712,331.50 724,861.75 867,506.81 843,882.06 758,333.29 767,661.84 774,252.31 673,186.28 601,157.82 479,050.08 524,491.52
ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 62,823.11 68,551.03 60,138.91 54,732.63 66,534.28 61,733.92 67,625.92 54,940.04 54,277.86 55,793.03 68,376.29 65,392.38 58,798.08 77,269.28 48,702.57
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2,175,598.64 1,909,406.79 1,543,710.62 1,205,168.55 1,208,137.39 1,167,635.01 1,122,792.87 1,146,478.34 1,240,896.11 1,365,501.20 1,423,625.86 1,011,000.31 1,203,341.46 1,494,006.48 1,597,786.35
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 774.63 953.48 1,013.25 974.7 1,816.02 2,311.26 7,436.87 7,279.47 2,780.23 2,320.06 2,579.67 2,970.27 1,309.02 837.29 5,616.89
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ 151,909.85 132,276.36 122,951.04 140,476.51 137,355.03 89,303.89 80,817.10 103,982.63 155,079.42 124,792.88 155,992.07 71,265.36 89,293.49 77,819.93 156,352.16
ΕΠΙΒ. ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ. ΦΟΡΟΥΣ 496,976.32 725,260.87 587,125.87 387,675.74 542,096.66 567,823.33 345,180.79 331,599.21 418,447.85 378,087.55 345,934.82 280,952.08 292,940.25 294,463.57 410,073.13
ΧΡΗΜ. ΠΟΙΝΕΣ ΕΞΩΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 449,224.04 362,069.50 425,927.65 738,685.33 541,748.02 536,448.67 746,391.46 671,708.22 877,708.83 810,959.20 951,542.18 934,564.29 913,246.54 1,123,138.80 1,799,088.75
ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΟΦΕΙΛΕΣ 589,801.67 426,113.76 432,914.42 412,761.64 426,038.53 409,022.57 594,671.39 629,244.37 486,501.49 930,904.35 489,870.09 565,239.63 514,085.46 0 0.00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 500,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 35.62 0 0 0 499,162.69 467,867.30
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. 336,885.33 431,496.29 264,601.90 274,297.18 303,769.94 262,149.40 158,992.09 192,406.69 191,355.97 154,548.63 198,480.15 37,585.63 63,601.80 1,216,767.95 28,260.84
ΧΟΡHΓΙΑ ΑΠO ΙΔΙΩΤΕΣ 314,260.93 235,679.51 362,107.71 97,150.22 57,430.89 242,608.30 170,047.95 194,513.44 184,667.62 505,854.25 192,983.79 198,822.68 211,021.51 107,042.57 106,707.35
ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ 201,832.18 223,590.37 421,606.97 119,033.60 259,107.93 559,398.60 128,141.30 109,779.30 695,454.92 58,610.42 182,824.78 173,368.83 92,636.63 70,692.60 108,836.26
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6,137,170.04 5,346,863.31 5,011,393.52 4,191,336.21 4,256,366.19 4,623,296.70 4,289,604.55 4,285,813.77 5,065,503.59 5,155,015.03 4,786,462.01 4,014,347.74 4,041,432.06 5,440,251.24 5,253,783.12
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Φ.Π.Α.(Α+Β+Γ) 621,225,725.27 642,075,721.41 669,018,784.84 619,085,028.83 612,389,077.11 637,912,636.96 643,287,541.52 662,419,035.69 684,538,719.13 682,112,430.33 620,400,687.09 549,117,341.60 580,141,661.36 539,847,699.96 574,809,233.79
Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΦΠΑ 350,692,505.21 404,318,142.77 405,705,520.83 434,762,524.95 389,903,827.84 410,784,601.61 398,702,821.00 40,383,812,254.00 458,162,831.00 486,833,251.00 498,414,677.00 434,562,843.91 549,451,673.95 732,530,843.14 764,951,223.33
ΣΤ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΦΠΑ 971,918,230.48 1,046,393,864.18 1,074,724,305.67 1,053,847,553.78 1,002,292,904.95 1,048,697,238.57 1,041,990,363.52 1,066,257,159.12 1,142,701,550.13 1,168,945,681.33 1,118,815,364.09 983,680,185.51 1,129,593,335.31 1,272,378,543.10 1,339,760,457.12
Πεδίο Αξία
Οργανισμοί Τμήμα Τελωνείων
Ημερομηνία τροποποίησης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Συχνότητα Επικαιροποίησης Ετήσια
Αναγνωριστικό 550d2ccc-8e4c-40a6-b792-ff515f0b8bdc
Κάλυψη Δεδομένων POLYGON ((31.61865234375 34.412952988554, 31.61865234375 35.814844289901, 35.22216796875 35.814844289901, 35.22216796875 34.412952988554))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία) Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς -
Γλώσσα Greek
Άδεια Χρήσης Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)[Open Data]
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας Μαρία Θεοφίλου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας mtheophilou@customs.mof.gov.cy
Επίπεδο Πρόσβασης Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

659