Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος Βάσης 2015=100), Μηνιαία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Έτος Βάσης 2015=100), σε μηνιαία βάση. Η χρονοσειρά αφορά στην περίοδο από το 2015 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Μηνιαία
Identified
07d49c49-d07b-44ca-a6c0-277f0086f45f
Spatial
POLYGON ((31.953735351563 34.457597263123, 31.953735351563 35.778549871932, 34.920043945313 35.778549871932, 34.920043945313 34.457597263123))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Ευαγγελία Μενελάου
Contact email
emenelaou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

58