Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Δείκτης Τιμών Παραγωγού Βιομηχανίας - Χρονολογικές Σειρές (Έτος Βάσης 2015=100), Μηνιαία

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Δείκτης Τιμών Παραγωγού Βιομηχανίας - Χρονολογικές Σειρές (Έτος Βάσης 2015=100), σε μηνιαία βάση. Η χρονοσειρά αφορά στην περίοδο από το 2000 και εντεύθεν.

Τα δεδομένα παρέχονται μέσω βάσης δεδομένων pxWeb και μπορούν να εξαχθούν σε μορφές xlsx, csv, px, json, κλπ.

Field Value
Organization Στατιστική Υπηρεσία
Modified
Release Date
Frequency
Μηνιαία
Identified
2bdc8aee-3e65-4215-8f93-8e0b7368ec82
Spatial
POLYGON ((31.920776367188 34.190363786998, 31.920776367188 35.747766148151, 35.084838867188 35.747766148151, 35.084838867188 34.190363786998))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
Greek
License
Contact Name
Ευαγγελία Μενελάου
Contact email
emenelaou@cystat.mof.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

41