Skip to main content
Description:

Παρακαλούμε να μας στείλετε τους πίνακες Θερμοκρασίας και Υγρασίας για τη Λευκωσία (Αθαλάσσα) από 01.09.2021 έως σήμερα.

Description:

Θα ήθελα να μάθω πόσοι τόνοι από απόβλητα τροφίμων (food waste) παράγονται κάθε χρόνο στη χώρα μας από μονάδες όπως ξενοδοχεία,  ψησταριές, εστιατόρια κτλ.  Σκοπός είναι η δημιουργία ενός καινοτόμου εργαλείου για τη μείωση αυτών των αποβλήτων.

 

Description:

Σας παρακαλώ μπορείτε να μου αποστείλετε το αρχείο excel που αφορά στην Παραγωγή και Διαχείρηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων - Χρονοσειρά

(α) Συνολικά παραχθέντα απόβλητα,(β) Κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων,(γ) Συνολικά απόβλητα που έτυχαν διαχείρισης περιλ. της επίχωσης

(δ) Ποσότητα αποβλήτων που διαχωρίστηκε για ανακύκλωση (κατά είδος απόβλητου),(ε) Ποσότητα υπολειμμάτων από χωριστή συλλογή αποβλήτων

(στ) Ποσότητα βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων από διαλογή,(ζ) Ποσότητα που κατέληξε σε χώρους απόρριψης

Description:

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το Δείκτη κύκλου εργασιών για το έτος 2021 για Ξενοδοχεία και Εστιατόρια.

Description:

Καλησπέρα,

Ονομαζόμαστε Χ. Κ. και Γ. Σ.. Είμαστε φοιτητές επι πτυχίου στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θ.. Αυτή τη περίοδο δουλεύουμε στην Ερευνιτικη μας Διάλεξη με θέμα: «Συγκριτική ανάλυση της αστικής ανάπτυξης της Λεμεσου και Παφου στη Κύπρο». Θα ήταν εύκολο να μας παρέχετε τους εξής χάρτες: Χρήσεις γης και των δυο πόλεων από το 1973 μέχρι σήμερα Οικοδομική επέκταση και των δυο πόλεων από το 1973 μέχρι σήμερα Οδικό δίκτυο και των δυο πόλεων από το 1973 μέχρι σήμερα Πολεοδομικές ζώνες και των δυο πόλεων από το 1973 μεχρι σημερα Περιοχές προσφυγικών συνοικισμών και των δύο πόλεων από το 1974 μέχρι σήμερα

Description:

Λήψη κτηματολογικών δεδομένων που αφορούν τα στοιχεία τεμαχίων όπως αρ. εγγραφής, εμβαδόν, αρ. τεμαχίου, πολεοδομική ζώνη, χαρακτηριστικά

Description:

Παρακαλώ αν υπάρχει δυνατότητα αποστολής αρχείου με τα δεδομένα που αφορούν το ΑΕΠ και άλλων συναφών μακροοικονομικών δεικτών της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1960. Θα ήταν πολύ βοηθητικό για την κατανόηση και ανάλυση της πορείας της Κυπριακής Οικονομίας.
 

Description:

Θα ήθελα να μάθω κατα πόσον υπάρχουν νέα δεδομένα και στατιστικές για το έτος 2020 η ακόμα και για τον τελευταίο μήνα του 2019 όσον αφορά εμπορικά σήματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 

Description:

 Μας ενδιαφέρουν τα μονοπάτια της φύσης (shape file) και ιδιαίτερα αυτά που έγιναν μέσα από τα κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης σε συνεργασία με τις κοινότητες. Το Τμήμα Δασών μας έχει αποστείλει σε shape file τα μονοπάτια που είναι υπό την δική του ευθύνη.

Description:

Παραχώρηση ζωντανής ροής των νέων/ενημερωμένων ταξιδιωτικών οδηγιών που εκδίδει το ΥΠΕΞ σε μορφότυπο κατάλληλο για ανθρώπινη ανάγνωση και μηχανική επεξεργασία, όπως XML/RSS ή JSON αντίστοιχα. Προτιθέμενη περαιτέρω χρήση του εγγράφου/ πληροφορίας/ δεδομένων: Οι περιορισμοί σε διεθνείς μετακινήσεις προβλέπεται να διαρκέσουν σε βάθος χρόνου και κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν διαρκώς άρσεις και επαναφορές περιορισμών για διάφορες επικράτειες που ανακάμπτουν ή παρουσιάζουν νέα έξαρση του SARS-CoV-2. Μια ζωντανή ροή είναι χρήσιμη τόσο σε ιδιώτες (πχ κατευθείαν χρήση RSS), και για την ανάπτυξη εφαρμογών που θα ελέγχουν αν ένα προγραμματισμένο ταξίδι μπορεί να πραγματοποιηθεί (software library, θα αναπτύξω κάτι σχετικό σε Python, όπου το JSON προτιμάται)