Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ημερ. Δημοσίευσης: Μάρτιος 2024
Διάθεση σε PDF: εδώ

 

Περιεχόμενα

 • Είσοδος στην Πύλη

 • Σύνολα Δεδομένων Vs Δεδομένα / Πόροι

 • Δημιουργία Συνόλου Δεδομένων

 • Προσθήκη Πόρων / Δεδομένων

 • Επικαιροποίηση Συνόλων Δεδομένων

 

Είσοδος στην Πύλη

Για να εισέλθετε στην Πύλη, από την αρχική σελίδα κάντε κλικ στο κουμπί "Είσοδος" το οποίο βρίσκεται πάνω δεξιά. Ακολούθως πληκτρολογήστε το Όνομα Χρήστη και το Συνθηματικό (password) σας και καντε κλικ στο κουμπί "Είσοδος" στο κάτω μέρος της σελίδας


 

Σύνολα Δεδομένων Vs Δεδομένα / Πόροι

Σύνολο Δεδομένων: Ένα σύνολο δεδομένων καθορίζεται από υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά μεταδεδομένα. Το σύνολο δεδομένων στο πλαίσιο της Πύλης, μπορεί να ιδωθεί ως ένα κέλυφος, το οποίο δομείται με μια σειρά μεταδεδομένων και το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει έναν ή περισσότερους Πόρους.

Μεταδεδομένα Συνόλου Δεδομένων: Τα μεταδεδομένα ενός συνόλου δεδομένων είναι μια σειρά πληροφοριών σε σχέση με το σύνολο δεδομένων. Στο πλαίσιο της Πύλης, για να δημιουργηθεί ένα σύνολο δεδομένων απαιτείται η συμπλήρωση 11 υποχρεωτικών πεδίων μεταδεδομένων, ενώ άλλα 6 πεδία είναι προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων είναι: Τίτλος, Γλώσσα, Περιγραφή, Θέματα, Ομάδες/ Οργανισμοί, Άδεια Χρήσης, Γεωχωρική Κάλυψη, Συχνότητα Επικαιροποίησης, Ημερ. Έναρξης, Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας, Email Συνδέσμου Επικοινωνίας. Τα μη υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων είναι: Author, Ετικέτες, Κάλυψη Δεδομένων, Ημερομηνία λήξης, URL Κεντρικής Ιστοσελίδας, Data Standard.

Δεδομένα / Πόροι: Κάθε Πόρος περιλαμβάνει ένα αρχείο ή URL ή API. Συνοδεύεται από 2 υποχρεωτικά πεδία μεταδεδομένων (τίτλος, μορφότυπος)


 

Δημιουργία Συνόλου Δεδομένων

Α' Φάση

Η δημιουργία ενός συνόλου δεδομένων απαιτεί τρεις Φάσεις, στις οποίες ο χρήστης εισάγει τα απαιτούμενα μεταδεδομένα. 

Βήμα 1: Επιλέξτε «Διαχείριση» για να εμφανιστεί το Μενού

Βήμα 2: Στο Μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε «Σύνολα Δεδομένων» 

Βήμα 3: Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέξτε «Add Dataset»

Βήμα 4: Στη σελίδα που εμφανίζεται, συμπληρώστε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*).

 • Τίτλος

 • Περιγραφή

 • Ομάδες/ Οργανισμοί

 • Θέματα

 • Άδεια Χρήσης

Προσθέστε επίσης Ετικέτες οι οποίες διευκολύνουν την αναζήτηση των δεδομένων.


 

Βήμα 5: Από την καρτέλα «Save As» επιλέξτε «Draft» ώστε αυτό να δημιουργηθεί και να φυλαχθεί ως πρόχειρο.

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβληθεί για τελική έγκριση και να δημοσιευτεί προτού να προσθέσετε πόρο/ σύνολο δεδομένων, επιλέξτε «Needs Review».

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο κουμπί «NextAdd Resource» για να συνεχίσετε με την Β’ φάση της προσθήκης πόρου/ δεδομένων.


Η Α’ Φάση της δημιουργίας του συνόλου δεδομένων έχει ολοκληρωθεί

 

Προσθήκη Πόρου / Δεδομένων

Β' Φάση

Βήμα 1: Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέξτε: 

(α) Περίπτωση Πόρου ως Αρχείο

Kάντε κλικ στο «Αποστολή» και μετέπειτα στο «Browse», επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανεβάσετε. 

(β) Περίπτωση Πόρου ως Website ή API

Kάντε κλικ στο «Embed External Resource» και μετέπειτα αντιγράψτε τη διεύθυνση (URL) του Website ή του API που θέλετε να προσθέσετε.


 

Για να προσθέσετε κάποιο Πόρο σε ένα σύνολο δεδομένων, από τη σελίδα του συνόλου δεδομένων κάντε κλικ στο κουμπί «Add Resource».


 

Βήμα 2: Συμπληρώστε το πεδίο «Τίτλος» με τον τίτλο του Πόρου.

Βήμα 3: Συμπληρώστε το πεδίο «Format» με τον μορφότυπο του Πόρου. Σε περίπτωση Website URL συμπληρώστε «html» και σε περίπτωση API συμπληρώστε «api».

Βήμα 4: Στην περίπτωση αρχείου CSV, επιλέξτε το “Data Table”  από τον πίνακα «Visualisations» 

Βήμα 5: Από την καρτέλα «Save As» επιλέξτε «Draft» ώστε αυτό να δημιουργηθεί και να φυλαχθεί ως πρόχειρο.

Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε περισσότερους από ένα πόρο στο σύνολο δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί «Save and Add Another», και ακολούθως προχωρήστε στο επόμενο Βήμα.

Βήμα 6: Κάντε κλικ στο κουμπί «NextAdditional Dataset Info» για να συνεχίσετε με την Γ’ φάση της προσθήκης πρόσθετων δεδομένων σε σύνολο δεδομένων.


Η Β’ Φάση της προσθήκης πόρου έχει ολοκληρωθεί.

 

Προσθήκη Πρόσθετων Δεδομένων σε Συνόλου Δεδομένων

Γ' Φάση

Βήμα 1: Στη σελίδα που εμφανίζεται, συμπληρώστε υποχρεωτικά τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*).

 • Dataset Language

 • Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)

 • Συχνότητα Επικαιροποίησης

 • Περίοδος Αναφοράς

 • Contact Name

 • Email Συνδέσμου Επικοινωνίας

Σε περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε τοποθεσίες στο πεδίο «Κάλυψη Δεδομένων», μπορείτε να προσθέσετε καρφίτσες στον χάρτη


 

Βήμα 2: Από την καρτέλα «Change to» επιλέξτε «Needs Review» ώστε αυτό να υποβληθεί για τελική έγκριση και να δημοσιευτεί.

Σε περίπτωση που θέλετε να δημιουργηθεί και να φυλάξετε το σύνολο δεδομένων για να το επεξεργαστείτε αργότερα πριν το υποβάλετε για έγκριση επιλέξτε «Draft».

Βήμα 3: Κάντε κλικ στο κουμπί «Save» για ολοκλήρωση.


Η Γ’ Φάση της προσθήκης πρόσθετων δεδομένων σε συνόλου δεδομένων έχει ολοκληρωθεί.

 

Επικαιροποίηση Συνόλου Δεδομένων

Ένα Σύνολο Δεδομένων μπορεί να επικαιροποιηθεί:

 • Με την προσθήκη νέου πόρου (από τη σελίδα του Συνόλου Δεδομένων κάντε κλικ στο κουμπί "Add Resource")

 • Με την αντικατάσταση υφιστάμενου πόρου (από τη σελίδα του Πόρου κάντε κλικ στο "Επεξεργασία" και αντικαταστείστε το αρχείο / URL)

 • Με την τροποποίηση των μεταδεδομένων (από τη σελίδα του Συνόλου Δεδομένων κάντε κλικ στο κουμπί " Επεξεργασία" και τροποποιείστε αναλόγως)

 • Με συνδυασμό των πιο πάνω

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις θα πρέπει απαραίτητα να επικαιροποιείται το πεδίο μεταδεδομένων που αφορά στη «Περίοδο Αναφοράς» του συνόλου δεδομένων.