Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Διευθύνσεις - Addresses (INSPIRE)

Αξιολόγηση Συνόλου Δεδομένων

Δεν έχει υποβληθεί καμία ψήφος μέχρι στιγμής

Υπηρεσίες διάθεσης δεδομένων που αφορούν στις διευθύνσεις. Τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα του Κλάδου Εγγραφής και της χωρικής θέσης των τεμαχίων. Όλα τα δεδομένα ανήκουν στο Τμήμα Κηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα καλύπτουν το 4% ολόκληρης της Κύπρου.

Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσιών WFS, WMS, ersiREST, json και SOAP. Από τις υπηρεσίες επιλέξτε τα πιο κάτω επίπεδα και πίνακες:

Layers:
Addresses (0)

Tables:
inspire.ESRI.adAddress_buildingOO (1)
inspire.ESRI.adAddress_componentOO (2)
inspire.ESRI.adAddress_locator_designator (3)
inspire.ESRI.adAddress_locator_name_name (4)
inspire.ESRI.adAddress_locator_name (5)
inspire.ESRI.adAddress_locator (6)
inspire.ESRI.adAddress_parcelOS (7)
inspire.ESRI.adAddress (8)
inspire.ESRI.LayerInfo (9)
inspire.ESRI.RelationshipInfo (10)
inspire.ESRI.SubtypesInfo (11)
inspire.ESRI.SpatialObjectTypeInfo (12)
inspire.ESRI.A4I_INFO (13)

Field Value
Organization Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Modified
Release Date
Frequency
Ακανόνιστα
Identified
585d9407-05d2-4348-a9d6-0d0191d2dcdb
Spatial
POLYGON ((31.673583984375 34.426735285678, 31.673583984375 35.703589515608, 34.881591796875 35.703589515608, 34.881591796875 34.426735285678))
Spatial / Geographical Coverage Location
Κύπρος
Temporal Coverage
Language
English
License
Contact Name
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Contact email
INSPIRE@dls.moi.gov.cy
Public Access Level
Δημόσια
CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Αριθμός Προβολών

1459