Ενημερωτική Εκδήλωση "Hackathon Info Day"

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ενημερωτική εκδήλωση «Hackathon Info Day» στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, στο χώρο του ARIS-A Really Inspiring Space, στη Λεμεσό, στο πλαίσιο διοργάνωσης του 2ου Μαραθώνιου Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα (Cyprus Open Data Hackathon), το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2018. Οι παρευρισκόμενοι, ως επί το πλείστον διαγωνιζόμενοι, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από τους διοργανωτές του Διαγωνισμού κατά τις οποίες τους δόθηκαν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με το Διαγωνισμό (πρόγραμμα, βραβεία, όροι, κριτήρια αξιολόγησης), καθώς έγινε παρουσίαση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Δεδομένων (www.data.gov.cy) και άλλων μέσων / εργαλείων μέσα από τα οποία οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να αντλήσουν ανοικτά δεδομένα για την ανάπτυξη των ιδεών τους. Επιπλέον, παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν από χορηγούς του Διαγωνισμού, ειδικότερα από την Τράπεζα Κύπρου και την εταιρεία Exerte Partners.

Για να δείτε τις παρουσιάσεις που έγιναν: Υποστήριξη - Παρουσιάσεις Ιnfo Day για το 2ο Open Data Hackathon (03/09/2018)