Κατάλογος Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Σεπ 2021)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 7856fc23-440c-45de-8d5e-7a16b932d867

Example Query

https://www.data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=7856fc23-440c-45de-8d5e-7a16b932d867&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API