Επίσημα Αποτελέσματα Προεδρικών Εκλογών 2008 (Β' Γύρος)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is 93588d03-78df-43a4-9107-1e4fc351fbae

Example Query

https://www.data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=93588d03-78df-43a4-9107-1e4fc351fbae&limit=5

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API