Κατάλογος Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Ιουλ 2020)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is f7e3878a-4eb4-431c-bfea-6e222e2fc0e1

Example Query

https://www.data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=f7e3878a-4eb4-431c-bfea-6e222e2fc0e1&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API