Η Κύπρος στις κορυφαίες χώρες της ΕΕ στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων

Με βάση το Open Data Maturity Report 2018, η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 5 κορυφαίες χώρες της ΕΕ στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων, ενώ η διαδικτυακή πύλη data.gov.cy αξιολογήθηκε στην 1η θέση της κατάταξης ανάμεσα σε 31 πύλες ανοικτών δεδομένων στον ευρωπαϊκό χώρο!

Στις 19 Νοεμβρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση της έκθεσης «Open Data Maturity in Europe» για το 2018, η οποία παρουσιάζει την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ σε σχέση με τις δραστηριότητες τους στον τομέα των Ανοικτών Δεδομένων. Η έκθεση είναι η τέταρτη που εκδίδεται τα τελευταία χρόνια και έχει σκοπό την αξιολόγηση της προόδου της κάθε χώρας, (α) σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη, και (β) σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.  

Τα κύρια ευρήματα της έκθεσης για το 2018 κατατάσσονται σε 4 κύριες «περιοχές»: πολιτική (policy), διαδικτυακή πύλη (portal), ποιότητα δεδομένων (data quality) και αντίκτυπος (impact).

Με βάση τα ευρήματα για το 2018, η Κύπρος κατατάσσεται, μαζί με τις Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, στην κατηγορία «Trend Setters», η οποία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης.

Η Κύπρος συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 80% είχε την 5η καλύτερη επίδοση ανάμεσα στις 31 συνολικά χώρες που αξιολογήθηκαν (28 ΚΜ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Ελβετία,  Νορβηγία). Ιδιαίτερα τιμητικό αποτελεί το γεγονός ότι με βάση την ίδια έρευνα, η Πύλη data.gov.cy, μαζί με την Φιλανδική Πύλη, αξιολογήθηκαν ως οι κορυφαίες Πύλες Ανοικτών Δεδομένων ανάμεσα σε 31 πύλες.

              

 

Στους επιμέρους δείκτες των τεσσάρων «περιοχών» αξιολόγησης η Κύπρος συγκέντρωσε τις πιο κάτω βαθμολογίες:

  • Open Data Policy: 90% (4η θέση)
  • Open Data Portal: 84% (1η θέση)
  • Open Data Impact: 70% (7η θέση)
  • Open Data Quality: 73% (10η θέση)