Κατάλογος Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων (Αυγ 2019)

Πρωτεύουσες καρτέλες

DKAN Datastore API

Access resource data via a web API with powerful query support.

Resource ID

The Resource ID for this resource is f3e9e759-3934-4063-8f42-9dfe5729fb8b

Example Query

https://www.data.gov.cy/api/action/datastore/search.json?resource_id=f3e9e759-3934-4063-8f42-9dfe5729fb8b&limit=5&language=el

Query this datastore and return first five results

Documentation

See DKAN API documentation for more details: DKAN Datastore API