Το data.gov.cy ανάμεσα στις καλές πρακτικές στην Ε.Ε.

Η Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων data.gov.cy παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική στο Advanced Open Data Portals Workshop που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 27-28 Σεπτεμβρίου 2018, στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας. Στο εργαστήριο, που είχε σκοπό την παρουσίαση καλών πρακτικών στον τομέα της ανάπτυξης και διαχείρισης πυλών ανοικτών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην ανάδειξη τομέων περαιτέρω συνεργασίας σε θέματα περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε με δύο μέλη της Ομάδας Ανοικτών Δεδομένων, από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ).

Στο εν λόγω εργαστήριο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν τις Πύλες Ανοικτών Δεδομένων τους, ως παραδείγματα καλών πρακτικών, οι Ομάδες Ανοικτών Δεδομένων της Ιρλανδίας (data.gov.ie), της Κύπρου (data.gov.cy) και της Πορτογαλίας (dados.gov.pt). Πέραν όμως από τις ομάδες των τριών προαναφερθέντων κρατών, στο εργαστήριο συμμετείχαν ως παρατηρητές και εκπρόσωποι από άλλα τέσσερα κράτη-μέλη,  τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, τη Λετονία και τη Ρουμανία, καθώς και οι ομάδες του European Data Portal και του EU Data Portal. Συνολικά, το εργαστήριο παρακολούθησαν πέραν των 20 ατόμων από 9 χώρες.

Κατά την πρώτη ημέρα του εργαστηρίου, η κάθε χώρα είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική της Εθνική Πύλη Ανοικτών Δεδομένων, τόσο ως προς τις κύριες λειτουργίες που προσφέρει, όσο και ως προς τη διαδικασία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε, καθώς τα μέλη των ομάδων που συμμετείχαν μοιράστηκαν με τους παρευρισκομένους τις εμπειρίες που αποκόμισαν καθόλη τη δημιουργική διαδικασία. Επίσης, οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας που επέλεξαν να αναπτύξουν (front end, back end, visualizations, APIs, infrastructure κλπ), καθώς και τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Την παρουσίαση από πλευράς Κύπρου έκαναν οι κ.κ. Δημήτρης Μιχαήλ από το ΤΔΔΠ και Χρίστος Ροδοσθένους από το ΑΠΚΥ, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν, σε ερωτήσεις των παρευρισκομένων σε σχέση με τη λύση που επιλέχθηκε, αλλά και τη προσέγγιση και μεθοδολογία που ακολουθεί η Κύπρος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδείχθηκε από τους παρευρισκομένους σε σχέση με την πλατφόρμα που επιλέχθηκε (DKAN), τις δυνατότητες που αυτή παρέχει, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους μια μικρή Ομάδα Ανοικτών Δεδομένων, όπως αυτή της Κύπρου, επιτυγχάνει να διατηρεί μια υψηλών προδιαγραφών Πύλη.