Ανακοινώσεις

29/05/2019

Η Ομάδα Εργασίας Ανοικτών Δεδομένων της Κύπρου στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανέλαβε τη φιλοξενία διήμερου εκπαιδευτικού εργαστηρίου της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων (European Data Portal-EDP), το οποίο πραγματοποιήθηκε  στην Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, στις 27 & 28 Μαΐου 2019. Στο εν λόγω διήμερο εργαστήρι συμμετείχαν 20 περίπου άτομα, 

22/05/2019

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του συστήματος στόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκε σχετική ημερίδα, στις 21/5/2019, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

30/03/2019
Η Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο CirClE2019 «Προκλήσεις για τα νησιά στην εποχή της κυκλικής οικονομίας» και SMile2019 «6ο Συνέδριο για τη βιώσιμη κινητικότητα και τα ευφυή συστήματα μεταφορών», που διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων..