Ανακοινώσεις

25/10/2017

Η Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.Η.Μ.Υ) ανακοινώνουν την πραγματοποίηση συνάντησης στις 24 Οκτωβρίου, από τις 12:00 μέχρι τις 14:00, στο Υπουργείο Οικονομικών (Αίθουσα 6509, 3ος όροφος)

19/04/2017

Η Ομάδα Προώθησης της Περαιτέρω Χρήσης των Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και το Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 1ης εξειδικευμένης συνάντησης των μελών της υποομάδας «ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ», στις 26 Απριλίου 2016, από τις 13:00 μ.μ. μέχρι τις 15:00 μ.μ., στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΔΕ.

12/09/2016

Στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί ο 1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Εφαρμογών στην Κύπρο για Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα, Open Data Cyprus Crowdhackathon (Open Data Cyprus Crowdhackathon #ODC #opendatacy) στο χώρο του IDEA στη Λευκωσία, που διοργανώνεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών...