Ανακοινώσεις

24/02/2021

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Deloitte Limited, διεξάγει έρευνα αναφορικά με τον αντίκτυπο των Ανοικτών Δεδομένων στην Κύπρο. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, αξιολόγηση και επιμέτρηση του αντικτύπου που έχουν επιφέρει τα Ανοικτά Δεδομένα στην Κύπρο στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας, της πολιτικής και του περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της σχετικής πολιτικής που εφαρμόζεται.

04/02/2021

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοικώνει ότι με ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου 2021, αλλάζει ο τρόπος διάθεσης των ανοικτών δεδομένων των δημόσιων μεταφορών.
Συγκεκριμένα ανακοινώνεται ότι η διάθεση των δεδομένων των δημόσιων μεταφορών, η οποία σήμερα υλοποιείται αρχείων στατικών αρχείων GTFS (static GTFS), θα γίνεται πλέον με συναμικό τρόπο (GTFS Realtime).

19/11/2020

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS Day), διοργάνωσε στις 18 Νοεμβρίου 2020 την ανοικτή ημερίδα με θέμα «Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) για έλεγχο και την παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών».