Πρωτεύουσες καρτέλες

H Green Dot Κύπρου αποτελεί το πρώτο αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών στην Κύπρο. Ιδρύθηκε το 2003 με πρωτοβουλία του ΚΕΒΕ, ως οργανισμού ομπρέλα, και σήμερα μέτοχοι και μέλη του, πέραν του ΚΕΒΕ, είναι επιχειρήσεις-υπόχρεοι διαχειριστές συσκευασίας, διακινητές, υπόχρεοι πρώτων υλών και κατασκευαστές συσκευασίας. Με βάση τη Νομοθεσία είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμός. Ιστοσελίδα

Green-Dot Cyprus