Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, είναι ημικρατικός οργανισμός, με αποστολή την παροχή καλής ποιότητας νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες και λογικές τιμές, με την κατασκευή, συντήρηση και διατήρηση σε καλή κατάσταση των απαραίτητων υδατικών έργων που σχετίζονται με την υδατοπρομήθεια, εντός των δημοτικών ορίων της Λάρνακας.

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας