Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, την αντικειμενική διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, και τη στήριξη και προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Ιστοσελίδα

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου