Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, την αντικειμενική διαχείριση της εμπορίας ηλεκτρισμού στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, και τη στήριξη και προώθηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Ιστοσελίδα

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου

Σύνολο ψήφων: 0

Τέλη χρέωσης για χρήση Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, Δαπάνες ΔΣΜΚ, Επικουρικές Υπηρεσίες και Μακροχόνια Εφεδρεία στο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
23/12/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
23/12/2019
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
9cfe9169-886b-404a-bdcd-fe75de4fab3e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.159729003906 34.54092419255, 32.159729003906 35.726865432361, 34.615173339844 35.726865432361, 34.615173339844 34.54092419255))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010 to 31/12/2019
Γλώσσα
Greek (Cyprus)
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

257