Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τρέχουσα Διαθεσιμότητα Χώρων Στάθμευσης Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με την τρέχουσα (live) διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης για 4 δημοτικούς χώρους στάθμευσης του Δήμου Λευκωσίας. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε χώρο περιλαμβάνονται:

(α) Κωδικός Χώρου Στάθμευσης
(β) Ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης
(γ) Όνομα Χώρου Στάθμευσης

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
29/08/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Συνεχής
Αναγνωριστικό
071a2883-82bd-4f8e-8aeb-12d2a5f6719d
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((33.407535552979 35.16471348546, 33.406505584717 35.204558328157, 33.402729034424 35.203716737722, 33.399295806885 35.203997268836, 33.394145965576 35.205680435169, 33.386249542236 35.210168708164, 33.382472991943 35.208205119256, 33.378009796143 35.209327175875, 33.374919891357 35.204277798981, 33.370800018311 35.207924602678, 33.367710113525 35.203716737722, 33.360843658447 35.201752992791, 33.361186981201 35.196983700278, 33.358783721924 35.192775268447, 33.352947235107 35.191933555919, 33.351917266846 35.181551717774, 33.345394134521 35.181271109147, 33.337841033936 35.1781843503, 33.342304229736 35.175378104175, 33.340930938721 35.170607263444, 33.349170684814 35.164994151241, 33.346424102783 35.161626097947, 33.346080780029 35.153766764551, 33.351917266846 35.156293061663, 33.35844039917 35.155731669084, 33.364963531494 35.156854450368, 33.372173309326 35.157696526162, 33.376293182373 35.161345420544, 33.381786346436 35.161906774382, 33.393115997314 35.163871482307, 33.399982452393 35.164994151241))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

772