Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Τοποθεσίες Αστυνομικών Σταθμών στην Κύπρο

Τοποθεσίες αστυνομικών σταθμών στην Κύπρο. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή SHP.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2018
Συχνότητα
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
b6915009-5050-4f82-a4b4-6645958b9744
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.276226397733, 31.887817382813 35.796373910504, 34.963989257813 35.796373910504, 34.963989257813 34.276226397733))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/08/2015 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Γραφείο Ανάλυσης και Στατιστικής Αστυνομίας
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public