Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ταχυδρομικός Κώδικας ανά Δρόμο σε Αστικές και Αγροτικές Περιοχές

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος ταχυδρομικού κώδικα, ανά δρόμο για τις αστικές και αγροτικές περιοχές της Κύπρου. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα πιο κάτω πεδία:

(α) Ονομασία Δρόμου (GR)
(β) Ονομασία Δρόμου (EN)
(γ) Όριο Δρόμου (από - μέχρι)
(δ) Ταχυδρομικός Κώδικας
(ε) Δήμος/ Κοινότητα/ Περιοχή (GR)
(στ) Δήμος/ Κοινότητα/ Περιοχή (EN)
(ζ) Επαρχία (GR)
(η) Επαρχία (EN)
(θ) Ταχυδρομική Εξυπηρέτηση μέσω Ταχυδρομικού Γραφείου/Ταχυδρομικού Πρακτορείου (GR)
(ι) Ταχυδρομική Εξυπηρέτηση μέσωΤαχυδρομικού Γραφείου/Ταχυδρομικού Πρακτορείου (ΕΝ)

 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
17/10/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
0aa27847-2d0d-4af9-8828-7393c1f08b38
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.412291363453, 31.931762695313 35.742889805183, 34.876098632813 35.742889805183, 34.876098632813 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/08/2019 to 01/09/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

9070