Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ταχυδρομικοί Κώδικες Κυβερνητικών Υπηρεσιών

Σύνολο ψήφων: 0

Ταχυδρομικοί κώδικες κυβερνητικών υπηρεσιών. Για κάθε κυβερνητική υπηρεσία περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

(α) Κυβερνητική Υπηρεσία (GR)
(β) Government Service (EN)
(γ) Ιδιωτική Ταχυδρομική Θυρίδα (P.O.B.)
(δ) Ταχυδρομικός Κώδικας (Postal Code)
(ε) Δήμος/Κοινότητα (GR)
(στ) Municipality/ Community (EN)
(ζ) Ταχυδρομικός Κώδικας Κυβερνητικής Υπηρεσίας (Government Service Postcode)
(η) Επαρχία (GR)
(θ) District (EN)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
0e5986d1-927b-49a4-a4a5-cd9c6974e8f2
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.942749023438 34.403227236495, 31.942749023438 35.876532601369, 34.963989257813 35.876532601369, 34.963989257813 34.403227236495))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/09/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

317