Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Στατιστικά Πωλητήριων Εγγράφων Ακινήτων

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα σε σχέση με τον αριθμό πωλητήριων εγγράφων ακινήτων που κατατέθηκαν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομέτρίας, ανά επαρχία. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από το 2016 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
12/10/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/04/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Τριμηνιαία
Αναγνωριστικό
efd87688-8c50-479a-a84d-f2a11834f62e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.744995117188 34.394162127477, 31.744995117188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2016 to 30/09/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Νεοκλής Νεοκλέους
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Αριθμός Προβολών

941