Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Σημεία Εγκατάστασης Συστημάτων της Υπηρεσίας Parcel 24 των Κυπριακών Ταχυδρομείων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος σημείων εγκατάστασης συστημάτων της υπηρεσίας Parcel 24 των Κυπριακών Ταχυδρομείων. 

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

(α) Περιγραφή (GR)
(β) Διεύθυνση Εγκατάστασης Συστήματος Parcel 24 (GR)
(γ) Ταχυδρομική Διεύθυνση (GR)
(γ) Επαρχία (GR)
(δ) Περιγραφή (EN)
(ε) Διεύθυνση Εγκατάστασης Συστήματος Parcel 24 (EN)
(στ) Ταχυδρομική Διεύθυνση (EN)
(ζ) Επαρχία (EN)
(η) Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
(θ) Γεωγραφικό Μήκος (longitude)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
10/11/2021
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
af426303-4ecb-4788-8394-ba34fd5dfda0
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.701049804688 34.394162127477, 31.701049804688 35.867630080139, 34.854125976563 35.867630080139, 34.854125976563 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/09/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

27