Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο - Τοπογραφικός Χάρτης

Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο από τον Τοπογραφικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): Οδικό Δίκτυο, το υπό-επίπεδο (sub-layer) Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο. 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
2a1fcce4-986d-49b3-97e9-9a6f7bfe0320
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.887817382813 34.403227236495, 31.887817382813 35.778549871932, 34.876098632813 35.778549871932, 34.876098632813 34.403227236495))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/1960 - 00:00 to 31/12/2017 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public