Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή του Τμήματος είναι η αποτελεσματική, αξιόπιστη διαχείριση όλων των διεργασιών σχετικά με την ακίνητη ιδιοκτησία.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Οδικό Δίκτυο (λοιποί δρόμοι) - Τοπογραφικός Χάρτης

Οδικό Δίκτυο (λοιποί δρόμοι) από τον Τοπογραφικό Χάρτη του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Τα δεδομένα διατίθενται μέσω υπηρεσίας WMS. Από την πιο κάτω υπηρεσία επιλέξτε από το Επίπεδο (Layer): Οδικό Δίκτυο, το υπό-επίπεδο (sub-layer) Οδικό Δίκτυο (λοιποί δρόμοι). 

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
18/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
18/12/2017
Συχνότητα
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
3ba80097-63e7-4983-a8b9-8bd51ccaff46
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.777954101563 34.376028963741, 31.777954101563 35.760721836548, 34.898071289063 35.760721836548, 34.898071289063 34.376028963741))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/1960 - 00:00 to 31/12/2017 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
DLS Helpdesk
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public