Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Οδηγός Ταχυδρομικού Κώδικα - Post Code Directory

Σύνολο ψήφων: 0

Τελευταία έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή του Οδηγού Ταχυδρομικού Κώδικα από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, στα ελληνικά και αγγλικά.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
797b9cad-ce15-4822-b494-03ef7fc8a8e9
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.032470675185 34.345703810529, 32.032470675185 35.713067954914, 34.87792965956 35.713067954914, 34.87792965956 34.345703810529))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
29/07/2020
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

14014