Πρωτεύουσες καρτέλες

Οι Υπηρεσίες στοχεύουν στη διασφάλιση συνθηκών κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη παροχή κοινωνικής προστασίας, στην επίτευξη κοινωνικής ενσωμάτωσης, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προώθηση των συμφερόντων ατόμων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Εγκεκριμένων Φροντιστών σε σπίτια στην Κοινότητα

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Εγκεκριμένων από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας Φροντιστών σε σπίτια στην Κοινότητα, ανά Επαρχία.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
26/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
8fa60cf0-48e0-4e76-8773-9784d627c5b4
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.827829778194 34.297836243604, 31.827829778194 35.769788420779, 34.953939020634 35.769788420779, 34.953939020634 34.297836243604))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
03/04/2016
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Γιάγκου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

599