Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για θέματα που άπτονται της δικαιοσύνης και της τήρησης της δημόσιας τάξης.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Μητρώο Διαμεσολαβητών για Εμπορικές Διαφορές

Σύνολο ψήφων: 0

Μητρώο Διαμεσολαβητών σε εμπορικές διαφορές δυνάμει των άρθρων 5(1)(α) και 7(α)(i) και(ii), (β), (γ), (δ) του περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου του 2012 (Ν.159(Ι)/2012)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
26/02/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
21/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
c7a2c026-5528-42e5-8a73-437033790d1b
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.986694335938 34.493824293516, 31.986694335938 35.814193951437, 34.909057617188 35.814193951437, 34.909057617188 34.493824293516))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
21/02/2019
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Φαίδρα Γρηγορίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

861