Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κύπριοι Φοιτητές στο Εξωτερικό κατά Χώρα Σπουδών - Χρονοσειρά

Σύνολο ψήφων: 0

Χρονοσειρά που αφορά τον αριθμό Κυπρίων φοιτητών που φοιτούν σε χώρες του εξωτερικού κατά χώρα σπουδών. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο 1985/1986 μέχρι το 2010/2011.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
25/01/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
25/01/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
651b1e69-612c-431b-a627-1d40e8f62088
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.849365234375 34.245297564482, 31.849365234375 35.828391433924, 35.189208984375 35.828391433924, 35.189208984375 34.245297564482))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/08/1985 to 30/08/2011
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Λουκία Νικολάου, Μαρία Χατζηπροκόπη
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Αριθμός Προβολών

704