Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος και Θέσεις Ταχυδρομικών Γραφείων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Ταχυδρομικών Γραφείων του Τμήματος Ταχυδτομικών Υπηρεσιών. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται για κάθε ταχυδρομικό γραφείο τα πιο κάτω πεδία:

(α) Περιγραφή (GR)
(β) Description (EN)
(γ) Γεωγραφική Διεύθυνση Ταχυδρομικού Γραφείου (GR)
(δ) Επαρχία (GR)
(ε) Κωδικός Ταχυδρομικού Γραφείου (Post Office Code)
(στ) Cost Centre Code
(ζ) Description (EN)
(η) Κωδικός Κέντρου Κόστους
(θ) Post Office Address (EN)
(ι) Postal Address (EN)
(κ) District (EN)
(λ) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email)
(μ) Working Hours
(ν) Ώρες Εργασίας
(ξ) Γεωγραφικό Πλατος (Latitude)
(ο) Γεωγραφικό Μήκος (Longitude)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
2c6cd517-ab4a-484d-ae0f-99cbed995a88
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.394162127477, 31.920776367188 35.876532601369, 35.007934570313 35.876532601369, 35.007934570313 34.394162127477))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/09/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

479