Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Καθορισμού Αστικών και Αγροτικών Περιοχών σύμφωνα με τον Οδηγό Ταχυδρομικού Κώδικα

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος καθορισμού Αστικών και Αγροτικών Περιοχών σύμφωνα με τον Οδηγό Ταχυδρομικού Κώδικα. Στον κατάλογο για κάθε καθορισμένη αστική και αγροτική περιοχή περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

(α) Εύρος Ταχυδρομικού Κώδικα
(β) Περιοχή

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
cfa9daf0-ab4b-45d4-b6c0-12e3d0c50119
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.701049804688 34.357891873211, 31.701049804688 35.832009993904, 34.996948242188 35.832009993904, 34.996948242188 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/09/2021
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

483