Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδια κρατική υπηρεσία για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Θυρίδων από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται τα πιο κάτω πεδία:

(α) Ταχυδρομικό γραφείο (GR)
(β) Post Office(EN)
(γ) Αρ. Ιδιωτικής Ταχυδρομικής Θυρίδας (P.O.B.)
(γ) Ταχυδρομικός Κώδικας (Post Code)
(δ) Δήμος/Κοινότητα
(ε) Municipality/Community
(στ) Επαρχία
(ζ) District

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
10/11/2021
Ημερομηνία δημοσίευσης
29/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
30c16184-334f-47c9-ad2f-72d1c86ed66e
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.430416670706, 31.931762695313 35.805284430728, 34.909057617188 35.805284430728, 34.909057617188 34.430416670706))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/08/2019 to 01/09/2021
Γλώσσα
English
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Δημήτρης Παντοπώλης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

788