Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιος φορέας για την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και για την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εκδόσεων Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών.

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος εκδόσεων Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών. Για κάθε έκδοση περιλαμβάνει:

(α) Τίτλος
(β) Τομέας
(γ) Μέγεθος
(δ) Download_URL

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
05/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
05/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
a4ec0aba-ed6e-4de1-b733-1e502dfd43c1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.008666992188 34.484769010509, 32.008666992188 35.742889805183, 34.733276367188 35.742889805183, 34.733276367188 34.484769010509))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/1999
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Τριανταφυλλίδου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

115