Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της ΚΑΔΔ είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής μάθησης για τη δημόσια διοίκηση, τόσο σε ατομικό, όσο και σε ομαδικό και οργανωσιακό επίπεδο.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος Εκδόσεων Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος εκδόσεων Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

(α) Α/Α
(β) Τίτλος Έκδοσης
(γ) Download URL

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
13/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
13/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
923c58bc-ab65-479a-83b6-31c7c1b12e70
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((32.019653320313 34.457597263123, 32.019653320313 35.725053778669, 34.974975585938 35.725053778669, 34.974975585938 34.457597263123))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2004
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μάριος Κωνσταντίνου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

38