Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο για την αειφορική διαχείριση και προστασία των κρατικών δασών και άλλων κρατικών δασοκαλυμμένων εκτάσεων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Κατάλογος δασικών πυρκαγιών στην Κύπρο

Σύνολο ψήφων: 0

Κατάλογος δασικών πυρκαγιών σε παγκύπρια κλίμακα. Πυρκαγιές που έκαψαν δασική βλάστηση. Ο κατάλογος περιλαμβάνει:

1. Ημερ. έναρξης πυρκαγιάς
2. Συντεταγμένες σημείου έναρξης X
3. Συντεταγμένες σημείου έναρξης Y
4. Ολική έκταση που κάηκε (ha)
5. Πιθανή αιτία πυρκαγιάς

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
21/07/2020
Ημερομηνία δημοσίευσης
14/10/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
eac58c16-1e4c-4524-9800-07a5965e5a13
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.755981445313 34.412291363453, 31.755981445313 35.95661026502, 35.007934570313 35.95661026502, 35.007934570313 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2010 to 31/12/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Κώστας Παπαγεωργίου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Αριθμός Προβολών

888