Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επισκέψιμοι Αρχαιολογικοί Χώροι στην Κύπρο

Κατάλογος των επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων στην Κύπρο με πληροφορίες ανά αρχαιολογικό χώρο σχετικά με:
α) Τηλέφωνο Επικοινωνίας
β) Ωράριο (χειμερινό & θερινό)
γ) Κόστος εισιτηρίου
δ) Προσβασιμότητα
ε) Διαθεσιμότητα χώρου στάθμευσης
στ) Διαθεσιμότητα χώρου υγιεινής
ζ) Σύνδεση wi-fi
η) Περιγραφή / πληροφορίες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων
θ) Kατά πόσο συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
3d6582df-11bb-4610-83a7-d2289653ee46
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.856689760461 34.248892694298, 31.856689760461 35.748741653004, 34.94751018472 35.748741653004, 34.94751018472 34.248892694298))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
03/10/2016 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public