Πρωτεύουσες καρτέλες

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Επισκέψιμα Αρχαία Μνημεία της Κύπρου

Κατάλογος των επισκέψιμων Αρχαίων Μνημείων στην Κύπρο με πληροφορίες ανά μνημείο σχετικά με:
α) Επαρχία
β) Τηλέφωνο Επικοινωνίας / Αρ. Τηλεομοιότυπου
γ) Ωράριο (χειμερινό & θερινό)
δ) Κόστος εισιτηρίου
ε) Προσβασιμότητα
στ) Διαθεσιμότητα χώρου υγιεινής
ζ) Περιγραφή / πληροφορίες μέσω συνδέσμου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχαιοτήτων
η) Kατά πόσο συγκαταλέγεται στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
08/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
08/02/2018
Συχνότητα
Όταν απαιτείται
Αναγνωριστικό
8c83a7e2-e5e2-42a8-a92c-6beeeaa8be2f
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.717529380694 34.412196904426, 31.717529380694 35.742796874206, 35.013427818194 35.742796874206, 35.013427818194 34.412196904426))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
03/10/2016 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Χρυσάνθη Κούννου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public