Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Λευκωσία είναι η πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελώντας διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της νήσου. Η Μείζων Λευκωσία είναι χωρισμένη σε δήμους αλλά η Μητροπολιτική εξουσία ανήκει στο Δημαρχείο Λευκωσίας.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δημόσιες Προσφορές (2016) του Δήμου Λευκωσίας

Σύνολο ψήφων: 0

Υπηρεσία διάθεσης δεδομένων αναφορικά με τις Δημόσιες Προσφορές του Δήμου Λευκωσίας για το έτος 2016. Τα δεδομένα διατίθενται σε μορφή XML και για κάθε Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται:

(α) Ημερομηνία και Ωρα δημοσίευσης
(β) Περιγραφή
(γ) σχετικό url στην ιστοσελίδα του δήμου

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
20/12/2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/12/2017
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ακανόνιστα
Αναγνωριστικό
b0e02d58-9dca-42b5-b7b7-1beae71e7611
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((-326.65700912476 35.166678125584, -326.65941238403 35.170326617036, -326.65769577026 35.174816843326, -326.66456222534 35.177061863475, -326.65632247925 35.182954746382, -326.64876937866 35.182112932124, -326.64739608765 35.191372409389, -326.64224624634 35.191652983139, -326.64155960083 35.198667011966, -326.63812637329 35.199508654728, -326.63984298706 35.202033530688, -326.634349823 35.203436205639, -326.63091659546 35.207924602678, -326.62576675415 35.204838856363, -326.62439346313 35.207644085131, -326.62508010864 35.210168708164, -326.61890029907 35.207363566615, -326.6171836853 35.210449216988, -326.61340713501 35.210729724844, -326.60551071167 35.205119383601, -326.60207748413 35.206802526676, -326.59383773804 35.203716737722, -326.59383773804 35.165836142771, -326.59692764282 35.163310142028, -326.60001754761 35.165836142771, -326.60242080688 35.162468124346, -326.60619735718 35.164152150993, -326.61169052124 35.162187449848, -326.61615371704 35.163310142028, -326.62027359009 35.161345420544, -326.62508010864 35.160503382522, -326.6261100769 35.157415835199, -326.63091659546 35.156012365858, -326.63503646851 35.157977216157, -326.64190292358 35.155450971342, -326.64670944214 35.156012365858, -326.65254592896 35.152643940654, -326.65494918823 35.160784062831, -326.65117263794 35.164152150993))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Λευκωσία
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2015
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Γιάννης Χέπης
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

5