Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Στατιστική Υπηρεσία είναι η αρμόδια αρχή για τον καταρτισμό και δημοσίευση των περισσότερων επίσημων στατιστικών στοιχείων της Κύπρου.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στη Βιομηχανία

Σύνολο ψήφων: 0

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στις δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία. Τα δεδομένα είναι σε ετήσια βάση και καλύπτουν την περίοδο από το 2001 και εντεύθεν. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν:

(α) Δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία (ανά τομέα οικονομικής δραστηριότηρας, ανά είδος δαπάνης, ανά περιβαλλοντικό πεδίο)
(β) Έσοσα από ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας (ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας)

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
01/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
01/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
9f10db00-42bf-4e35-8e7d-708ef157e74f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.931762695313 34.385096036519, 31.931762695313 35.805284430728, 34.953002929688 35.805284430728, 34.953002929688 34.385096036519))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
31/12/2000
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαριλένα Κυθραιώτου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

12