Πρωτεύουσες καρτέλες

Αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα οικονομίας. Αποστολή του η διασφάλιση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και ορθολογική διαχείριση των πόρων και των οικονομικών υποχρεώσεων του δημοσίου, για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αφίξεις στα Αεροδρόμια κατά Μήνα

Σύνολο ψήφων: 0

Δεδομένα που αφορούν στις αφίξεις στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Τα δεδομένα είναι σε μηνιαία βάση και αφορούν την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2001 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
17/08/2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
07/02/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Μηνιαία
Αναγνωριστικό
2deb4436-b3e9-442b-b3cc-33f990f5f5a1
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.920776367188 34.412291363453, 31.920776367188 35.814193951437, 34.865112304688 35.814193951437, 34.865112304688 34.412291363453))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2001 to 03/07/2023
Γλώσσα
English
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Μαρία Μάτση
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

395