Πρωτεύουσες καρτέλες

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων με την επεξεργασία συγκεκριμένων σχεδίων και μέτρων για υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

via the DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Ανώτατο Πληρωτέο Ποσό Πλεονασμού από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού

Σύνολο ψήφων: 0

Πίνακες  που παρουσιάζουν το ανώτατο πληρωτέο ποσό πλεονασμού από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Τα στοιχεία είναι ετήσια και αφορούν την περίοδο από το 2000 και μετά.

Σύμφωνα με την νομοθεσία του περί τερματισμού απασχόλησης, το μέγιστο ποσό πληρωμής υπολογίζεται ως ο μέγιστος αριθμός εβδομάδων αποζημίωσης (75,5) επί το εκάστοτε μέγιστο ποσό εβδομαδιαίας αμοιβής που λαμβάνεται υπόψη για πληρωμή, το οποίο είναι το 4-πλάσιο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
14/10/2019
Ημερομηνία δημοσίευσης
20/03/2018
Συχνότητα Επικαιροποίησης
Ετήσια
Αναγνωριστικό
cfb3cb61-a114-49c7-9683-585cd625723f
Γεωχωρική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.909790039063 34.357891873211, 31.909790039063 35.751806320311, 34.963989257813 35.751806320311, 34.963989257813 34.357891873211))
Γεωχωρική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος Αναφοράς
01/01/2000 to 31/12/2019
Γλώσσα
Greek
Άδεια Χρήσης
Όνομα Συνδέσμου Επικοινωνίας
Σταύρη Χρίστου
Email Συνδέσμου Επικοινωνίας
Επίπεδο Πρόσβασης
Public

Ανατροφοδότηση για Σύνολο Δεδομένων

Αριθμός Προβολών

10095