Πρωτεύουσες καρτέλες

Η Αστυνομία Κύπρου είναι η υπηρεσία αστυνόμευσης στην Κυπριακή Δημοκρατία και από το 1993 υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Κάλυψη Δεδομένων

Πρόσβαση API

Οι πληροφορίες αυτής της σελίδας είναι διαθέσιμες και με τη χρήση των πιο κάτω προγραμματιστικών διεπαφών (API).

JSON RDF

μέσω του DKAN API

Κοινωνικά Δίκτυα

Αδικηματα Κατά Περιουσίας

Στατιστικά δεδομένα που αφορούν στον αριθμό των αδικήμάτων κατά της περιουσίας που καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία, ανά αδίκημα και ανά έτος. Τα δεδομένα αφορούν την περίοδο από το 2010 και εντεύθεν.

FieldValue
Εκδότης
Ημερομηνία τροποποίησης
27/02/2018
Ημερομηνία δημοσίευσης
27/02/2018
Συχνότητα
Ετήσια
Αναγνωριστικό
40d43ebb-ee01-4a9a-b29e-2919d8236d7a
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Περιοχή)
POLYGON ((31.832885742188 34.430416670706, 31.832885742188 35.823102472531, 34.985961914063 35.823102472531, 34.985961914063 34.430416670706))
Γεωχωρική/ Γεωγραφική Κάλυψη (Τοποθεσία)
Κύπρος
Περίοδος αναφοράς
01/01/2010 - 00:00 to 31/12/2017 - 00:00
Γλώσσα
Greek
Άδεια χρήσης
Σύνδεσμος επικοινωνίας
Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση συνδέσμου
Επίπεδο δημόσιας πρόσβασης
Public