Οργανισμοί

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Η αποστολή του τμήματος είναι η ανάλωση των διαθέσιμων πόρων και μέσων για τη συνεχή εξασφάλιση σύγχρονων έργων υποδομής για τα δίκτυα αστικών, υπε

10 datasets

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Αποστολή του Τμήματος είναι η διαρκής και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, η διασφάλιση ικανοποιητικών επι

37 datasets

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Αποστολή του Τμήματος είναι η διατήρηση της εργατικής ειρήνης, η προαγωγή ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, η πάτ

5 datasets

Τμήμα Εργασίας

Το Τμήμα Εργασίας είναι αρμόδιο για την προώθηση και εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στους τομείς της απασχόλησης και κατάρτισης του ανθρώπινου

1 datasets

Τμήμα Μετεωρολογίας

Το Τμήμα Μετεωρολογίας παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με τον καιρό και το κλίμα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηρ

23 datasets

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Αρμόδια υπηρεσία για εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τις οδικές μεταφορές περιλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της εγγραφής, ε

0 datasets

Τμήμα Περιβάλλοντος

Αρμόδιος φορέας για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισής του και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα περιβάλ

71 datasets