Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Εθνική Διαδικτυακή Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Περιβάλλον Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανεπεξέργαστων λυμάτων που εισέρχονται στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή

Περιβάλλον


Ποιοτικά χαρακτηριστικά των ανεπεξέργαστων λυμάτων που εισέρχονται στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή
Πίνακας με τις μέσες μηνιαίες τιμές αποτελεσμάτων των αναλύσεων για διάφορες παραμέτρους, που γίνονται σε ενοποιημένο ημερήσιο δείγμα (composite sample - 24 hours, το οποίο λαμβάνεται με αυτόματη συσκευή-automatic sampler) , ανεπεξέργαστων λυμάτων (οικιστικών και βιομηχανικών λυμάτων της Λεμεσού) που εισέρχονται στην είσοδο του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων του ΣΑΛΑ στη Μονή.

Αρχείο Μεταδεδομένων: http://bit.ly/2vx9wmQ


Στοιχεία Dataset:
Πηγή Ενημέρωσης: 5002 – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ
Χρέωση: Καμία Χρέωση
Επίπεδο Επεξεργασίας: Επεξεργασμένα Δεδομένα
Προστέθηκε στο data.gov.cy: 01/09/2017
Άδεια Χρήσης: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Συχνότητα Επικαιροποίησης: Ετήσια
Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2016 - 31/12/2016
Γεωγραφική Κάλυψη: Λεμεσός
Σύνδεσμος Επικοινωνίας: Δημήτρης Μιχαηλίδης
e-mail: demetris@sbla.com.cy